poemele orașului tărziu (103)

orașul e cald și acru
o vomă ce-ți umflă obrajii și pe care n-ai vrea s-o lași să erupă-n autobuzul ce-noată încet în traficul stătut de generații

n-are a face

înghiți cu poftă leorbăiala paznicului de cucută
defilarea prim-miniștrilor pușcăriabili
lichefierea șoferilor
ciorapii ecosez pîna-n gît ei de audrey hepburn
interminabilele tranșee traversînd cartierele
noile trasee pentru pietonii amorfi
berea-n cutii de tablă călîie
și zbenguiala ascuțită a țîtelor

mă simt ca-ntr-o pastă vîscoasă fierbinte ochi-mi transpiră bluza-mi oranj e lipită de piele o altă piele mai aspră în mansarda autobuzului soarele explodează-n strălucitoare așchii

și tot n-am dat colțul

Anunțuri

2 gânduri despre &8222;poemele orașului tărziu (103)&8221;

 1. Bun poem, bun poetul. Ca vinul vechi ciocnit la nunta. Vino la noi la revista OLC cu o traista de poeme din astea. Te vom primi ca pe un rege intr-un palat de sticla.

 2. Semeni la scris si chiar la figura cu unul John Tischer din Chicago. Uite aici cum scrie, n-a publicat nimic pana acum. Afara de un mic volum „Brownian Life. Viata browniana” publicat de noi in colectia „Bibliotheca Universalis”. Uite aici o mostra. Scrie-ne pe novelist6@gmail.com, poate reusim ceva. Si da-ne si o adresa de e-mail de-a ta, daca nu cumva e secret divin. DD

  JOHN TISCHER
  2. This Is Now the Time

  The monkeys don’t even know they’re caged,
  in fact, they love the saccharine taste
  of the bars as they lick them.

  These marvelous flavors accumulated
  over the decades of use: sweat, grease, vomit,
  vaseline, blood and come mingle and swarm
  as the hidden herbs of the universe,
  swelling and rising over ecstatic buds of taste.

  “We’re done, my friend.”
  the leader of our group said
  as he got up to go out,
  into the limousine to his coke,
  to his driver, to his so called life.

  “It’s all good… 84th and Lexington,
  Save The Robot, they’ve got after hours till 6.
  Grace Jones cut a guy’s arm off last week.
  Luckily he can still masturbate as an arm challenged,
  disabled, urine stained, zipper individual…..
  it’ll be live ‘til dawn”

  My whisky soaked breath scares you
  because you don’t know what
  you’re going to get.

  Yet, we all love it because
  we breathe the same air, flesh,
  rotten crotch, manic laughter and
  obsession with sex, ultimate
  stupidity.

  He even likes eating bison
  nipples ripped immediately
  off the milk filled breasts
  of lactating, smelly, hairy
  snorting monsters…chewing madly.

  Signifying particles of pure
  intensities screethed across
  the rusted gutters of rationality.

  Copper tendrils eviscerated the
  monopoly of a few golden arches…
  the jewels began to shine in their eyes.

  Luminosity is seeing that cables
  may support the bridge but the metal
  itself is a disease…yet, we only need
  placebos because we’re hypochondriacs.

  Drinking six month old chunky,
  bitter, sour milk….mixed with frothy rotten
  orange juice….emitting bubbles that tickle
  the nostrils…..a whole in one…..the next level
  was a sound bitten deli sandwich,
  but the pickle was delicious…

  it’s back to the senses…
  back to the senses now…
  now senses the to back.

  The old toad sat at the table
  with an AK 47 chomping his cigar,
  a beautiful salamander sucking his
  AC/DC, which was a rich,
  jade green color with yellow
  pus oozing slowly out of
  a dozen bloody eruptions….

  Meanwhile his drink was empty, so,
  he screamed for the waitress. She slithered over
  on her shiny tentacles and said:

  ”If you want a drink, tell me a joke”

  “It’s all good.”

  The salamander laughed so hard
  she bit his organ off.
  He kept laughing, he couldn’t stop…
  it felt like he was reliving his circumcision

  The black holding the broom
  smiled knowingly.

  Echoing throughout the halls
  and rooms and closets…
  radiating out from the confessional
  where I stood, my white collar askew….

  my night with the living dead was very
  intimate… I found myself pre-dead,
  already dead, dead with a minimal
  chance of survival.

  When I take off my collar and get undressed
  and go to bed I don’t know what
  religion I dream.

  Mel Gibson stumbled into the bar,
  eyes bleary with Jesus: “You’re it!
  You were born to play Jesus! What’s your name?!!”
  “Toshiro Mifune….how’s Katie Yates these days?
  I’m really interested in your process with George,
  if you don’t mind my looking into your oven,
  because I’m allergic to Japanese food.”

  Acum este momentul

  Maimuţele nici nu ştiu că sunt închise în cuşcă,
  de fapt, le place gustul de zaharină
  al gratiilor atunci când le ling.

  Aceste arome minunate acumulate
  de-a lungul a decenii de utilizare: sudoare, grăsime, vomă,
  vaselină, sânge şi spermă se contopesc şi mişună
  precum ierburile ascunse ale universului,
  umflându-se şi ridicându-se deasupra papilelor gustative extaziate.

  „Gata, prietene.”
  a spus conducătorul grupului nostru
  pe când se ridica în picioare ca să iasă afară,
  să se ducă la limuzină, la Cola lui,
  la şoferul lui, la aşa-zisa lui viaţă.

  „Totul e în regulă… intersecţia dintre Strada 84 şi Lexington,
  la Salvaţi Robotul, au program prelungit până la 6 dimineaţa.
  Grace Jones i-a tăiat braţul unui tip săptămâna trecută.
  Din fericire, încă se mai poate masturba ca un individ ciung,
  infirm, pătat de urină, cu fermoar…….
  va fi muzică live până-n zori”

  Respiraţia mea îmbibată cu whiskey te sperie
  deoarece nu ştii ce
  vei căpăta.

  Totuşi, tuturor ne place deoarece
  respirăm acelaşi aer, carne vie,
  organe genitale putrede, râsete frenetice şi
  obsesia pentru sex, suprema
  prostie.

  Îi place până şi să mănânce sfârcuri
  de bizon, smulse imediat
  de pe ugerele pline cu lapte
  ale monştrilor cu lactaţie, urât mirositori, păroşi
  şi fornăitori… mestecând cu disperare.

  Semnificând particule de pure
  intensităţi împrăştiate peste
  canalele ruginite ale raţiunii.

  Lujeri de cupru au eviscerat
  monopolul câtorva arce aurii…
  nestematele au început să le strălucească în ochi.

  Luminozitatea înseamnă să vezi că podul
  poate fi susţinut de cabluri dar metalul
  în sine este o boală… totuşi, nu avem nevoie decât de
  placebo deoarece suntem ipohondri.

  Bând lapte vechi de şase luni, cu cocoloaşe,
  amar, acru… amestecat cu suc de portocale
  spumos şi stricat… ce emite bule care gâdilă
  nările… două într-unul… următorul nivel
  a fost un sandviş cu o muşcătură serioasă luată din el
  dar murătura a fost delicioasă…

  ne întoarcem la simţuri…
  înapoi la simţuri acum…
  acum simţurile la înapoi.

  Broasca râioasă cea bătrână stătea la masă
  cu un AK 47 muşcând din trabuc,
  o frumoasă salamandră sugându-i
  AC/DC-ul, care era de o culoare vie,
  verde ca jadul, cu puroi
  galben prelingându-se încet din
  o duzină de erupţii sângeroase…

  Între timp i s-a terminat băutura, aşa că
  a strigat după chelneriţă. Ea s-a târât până acolo
  pe tentaculele ei lucioase şi a spus:

  „Dacă vrei ceva de băut, spune-mi o glumă”

  „Totul e în regulă.”

  Salamandra a râs atât de tare
  încât i-a smuls organul printr-o muşcătură.
  El a continuat să râdă, nu se putea opri…
  simţea că îşi retrăieşte circumcizia

  Negrul care ţinea mătura în mână
  a zâmbit cu subînţeles.

  Răsunând prin holuri
  şi camere şi dulapuri…
  radiind din confesional
  unde mă aflam eu, cu gulerul meu alb pus strâmb…

  noaptea mea cu morţii vii a fost foarte
  intimă… m-am descoperit pe mine însumi pre-mort,
  deja mort, mort cu o şansă
  minimă de supravieţuire.

  Când îmi dau jos gulerul şi mă dezbrac
  şi mă bag în pat, nu ştiu ce
  religie visez.

  Mel Gibson a intrat în bar împleticindu-se,
  cu ochii tulburi ca Iisus: „Tu eşti acela!
  Te-ai născut să îl joci pe Iisus! Cum te cheamă?!!”
  „Toshiro Mifune… ce mai face Katie Yates zilele astea?
  Mă interesează foarte tare procesul tău cu George,
  dacă nu te superi că mă uit în cuptorul tău,
  pentru că sunt alergic la mâncarea japoneză.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s